PODSUMOWANIA KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE „MAŁY STRAŻAK”

7 września 2023 r. w siedzibie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowinie gm. Braniewo odbyła się uroczystość wręczenia promes w ramach Programu „Mały Strażak” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Wyróżnienie zostało przyznane dla 23 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatów: braniewskiego, bartoszyckiego oraz lidzbarskiego. Pozyskane fundusze pozwolą jednostkom na zakup sprzętu oraz umundurowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania.

W uroczystej zbiórce udział wzięli:
– Parlamentarzyści w osobach Leonard Krasulski i Robert Gontarz,
– Wiceminister Aktywów Państwowych Pan Andrzej Śliwka,
– Przedstawiciel Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Łukasz Kochan,
– Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Jarosław Bogusz,
– Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Tomasz Komoszyński, – Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Tomasz Ostrowski,
– Starosta Braniewski Karol Motyka,
– Wójt Gminy Braniewo Jakub Bornus – gospodarz miejsca i wydarzenia, 
– Burmistrz Miasta Braniewa Tomasz Sielicki,
– Burmistrz Sępopola Irena Wołosiuk,
– Wójt Gminy Wilczeta Bogusław Szczerba,
– Sekretarz Gminy Płoskinia Stefan Hrybek,
– Komendant Powiatowy PSP w Bartoszycach st. bryg. Andrzej Harhaj,
– Komendant Powiatowy PSP w Lidzbarku Warmiński st. bryg. Rafał Szymukowicz,
– Komendant Powiatowy PSP w Braniewie st. bryg. Ireneusz Ścibiorek
Celem programu „Mały Strażak” jest udzielenie pomocy finansowej na zapewnienie gotowości bojowej poprzez dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych co wpływa na poprawę wyposażenia sprzętowego jednostek OSP oraz bezpieczeństwo ratowników w trakcie realizacji zadań ratowniczych.

Wyróżnienia otrzymali przedstawiciele następujących jednostek z pow. bartoszyckiego:
1. OSP w Bisztynku
2. OSP w Górowie Iławeckim
3. OSP w Grotowie
4. OSP w Janikowie
5. OSP w Kinkajmach
6. OSP w Kandytach
7. OSP w Łabędniku
8. OSP w Sątopach-Samulewo
9. OSP w Sępopolu
10. OSP w Toprzynach

Wyróżnienia otrzymali przedstawiciele następujących jednostek z pow. lidzbarskiego:
1. OSP w Kiwitach
2. OSP w Runowie
3. OSP w Rogóżu
4. OSP w Wilczkowie
5. OSP w Żegotach

Wyróżnienia otrzymali przedstawiciele następujących jednostek z pow. braniewskiego:
1. OSP w Braniewie
2. OSP w Długoborze
3. OSP w Głębocku
4. OSP w Lipowinie
5. OSP w Lelkowie
6. OSP w Ławkach
7. OSP w Płoskini
8. OSP w Wyszkowie

Serdeczne gratulujemy wszystkim jednostkom OSP.

Galeria zdjęć