PODZIĘKOWANIE DLA STAROSTY

W starostwie powiatowym w Braniewie odbyło się spotkanie Starosty Braniewskiego Karola Motyki z Szefem Wojskowego Centrum Rekrutacji w Elblągu ppłk Jackiem Wieliczko.

W trakcie Szef WCR w Elblągu w podziękowaniu za dotychczasową owocną współpracę uhonorował Starostę Braniewskiego pamiątkowym ryngrafem. Pamiątkowy ryngraf jest jednym z pięciu dotychczas przyznanych za współpracę z wojskiem.

Podczas spotkania m.in. rozmawiano o aktualnej sytuacji oraz planowanych działaniach prowadzonych przez WCR w Elblągu.