PODZIĘKOWANIE DLA STAROSTY

Starostwo Powiatowe w Braniewie odwiedzili żołnierze rezerwy Wojska Polskiego. Spotkanie ze Starostą Braniewskim Karolem Motyką miało szczególny charakter.

Prezes Koła Nr 14 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Braniewie Wawrzyniec Paszkiet i Wiceprezes Koła Nr 14 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Braniewie Andrzej Luwiński uhonorowali Starostę pamiątkowym medalem za wsparcie i pomoc dla Koła Nr 14 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Braniewie.

Prezes i Wiceprezes Koła podziękowali Staroście za dotychczasową współpracę oraz wkład pracy na rzecz funkcjonowania i dalszego rozwoju Koła Nr 14 w Braniewie.
W trakcie spotkania omówiono również aktualną działalność Koła oraz planowanie działania prowadzone przez Koło.

Galeria zdjęć