PODZIĘKOWANIE ZA WIELOLETNIĄ PRACĘ

16 marca 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyła się XLIV sesja Rady Powiatu Braniewskiego.
Tym razem sesja rozpoczęła się w sposób szczególny i miała doniosły charakter.
Starosta Braniewski Karol Motyka i Przewodniczący Rady Powiatu Braniewskiego Łukasz Korneluk w imieniu Samorządu Powiatu Braniewskiemu podziękowali Panu Tadeuszowi Zakrzewskiemu za długoletnią pracę i wzorowe kierowanie Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Braniewie, który po 45 latach wykonywania zaszczytnego i pięknego zawodu – pracy w służbie weterynaryjnej przeszedł na zasłużoną emeryturę.

– W okresie pełnienia przez Pana funkcji Powiatowego Lekarza Weterynarii współpracowaliśmy razem w wielu komisjach. Ostrzegał nas Pan o różnych zagrożeniach i niebezpieczeństwach, by wspólnie wypracować najskuteczniejsze rozwiązania dla danych problemów. Dziękujemy bardzo za współpracę – mówił Starosta Braniewski Karol Motyka.

Pan Tadeusz podziękował samorządowcom w wieloletnią, wspólną pracę i podkreślił, że wszystkie jego działania skupiały się zawsze na zdrowiu ludzi.

Funkcję Powiatowego Lekarza Weterynarii w Braniewie objęła Pani Jadwiga Marchewa.

Galeria