POLSKI ŁAD W POWIECIE BRANIEWSKIM

W Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyło się spotkanie informacyjno – organizacyjne dotyczące zagadnień związanych z Rządowym Funduszem Polski Ład: Programem Inwestycji Strategicznych.

Spotkanie rozpoczął Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński, który przywitał wszystkich uczestników. Następnie Dyrektor ds. rozwoju relacji społecznych Banku Gospodarstwa Krajowego, Piotr Kujawa omówił główne założenia Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych w kontekście planowanych inwestycji na terenie Powiatu Braniewskiego. Ponadto prelegent odpowiadał na licznie zadawane pytania oraz udzielał stosownych wyjaśnień.

Celem Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych jest dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Galeria zdjęć