Ponad 20 milionów na drogi w Powiecie Braniewskim

Powiat Braniewski w dniu 06.04.2022 r. podpisał umowy z Wojewodą Warmińsko –Mazurskim Panem Arturem Chojeckim na zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1397 N odc. Krzekoty – Wyszkowo oraz Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330 n odc. Chruściel Dąbrowa z ramienia Powiatu Braniewskiego umowę podpisali Starosta Braniewski Karol Motyka, Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński przy kontrasygnacie Grażyny Michalec – Skarbnik Powiatu.

Są to zadania do realizacji w oparciu o Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Powiat Braniewski otrzymał dofinansowanie w kwocie 1 250 000 zł . Łączna wartość zadań to 2 500 000 zł.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizowane będą następujące zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1165 N Frombork – Bogdany wartość zadania 1 279 500 zł i Przebudowa drogi powiatowej Nr 1181 n odc. Zawierz – Wielewo wartość zadania 1 022 000 zł – mówi Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński.

W roku 2022 wykonana zostanie przebudowa drogi powiatowej Nr 1393 N odc. Grzechotki – Żelazna Góra wartość zadania 3 319 000 zł.
Realizowane będą również zadania pn. Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nt 1385 N odc. Płoskinia – Pakosze oraz Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1342 n odc. Pakosze – Pieniężno.
– Zadania te to inwestycje wieloletnie o łącznej wartości ponad 4 200 000 zł – mówi Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński.

Ponad to Powiat Braniewski otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych na kwotę 8 500 000 zł na realizacje zadania pn. Rozbudowa najważniejszych szlaków komunikacyjnych Powiatu Braniewskiego (2022- 2023) odc drogi powiatowej Bornity – Kierpajny Wielkie oraz Bornity – granica powiatu.

Zarząd Powiatu Braniewskiego zabezpieczył w budżecie środki na wkład własny w celu realizacji w/w inwestycji, ponadto zamierza podpisać porozumienia o współpracy z Lasami Państwowymi obejmujące poprawą nawierzchni na kolejnych odcinkach dróg.

Galeria zdjęć