POSIEDZENIE KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W POWIECIE BRANIEWSKIM ORAZ POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO.

Dnia 28 sierpnia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Braniewskim oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Braniewskim oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego otworzył i obradom przewodniczył Starosta Braniewski Karol Motyka.

Na wspólnym posiedzeniu zapoznano się:

  1. Informacją dot. wypoczynku letniego dzieci i młodzieży „Wakacje 2020.
  2. Informacją w zakresie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych z w powiecie braniewskim
    w roku szkolnym 2020/2021 w czasie epidemii COVID-19
  3. Informacją dot. sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu braniewskiego, ze szczególnym uwzględnieniem powrotu uczniów do szkól i placówek oświatowych w okresie epidemii COVID -19.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie poinformował, że szkoły z terenu powiatu braniewskiego posiadają regulaminy/procedury funkcjonowania placówek w czasie pandemii COVID19.