Powiatowy Bieg ku Słońcu

Dnia 3 czerwca 2016 roku w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
w Słobitach odbył się Powiatowy Bieg Ku Słońcu dofinansowany, w ramach Powiatowej Rady Sportu, ze środków budżetu Powiatu Braniewskiego.
W Biegu wzięło udział 6 drużyn reprezentujących szkoły podstawowe:
z Nowicy, Słobit, Błudowa, Płoskini, Chruściela i Tolkmicka.
Każda drużyna składała się z 6 uczniów klas I-VI. Zawodnicy zmagali się z torem przeszkód, który obejmował szereg konkurencji sportowych dostosowanych do wieku uczestników.
Impreza miała na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz rywalizacje fair play. W wydarzeniu wzięli udział zaproszeni goście, a wśród nich Beata Jarosz Wójt Gminy Wilczęta oraz Agnieszka Brewczak Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Braniewie.
Po pasjonujących zmaganiach I miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Słobitach, II miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej w Płoskini, a III miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tolkmicku. Drużyny otrzymały puchary i medale ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Braniewie.
Podczas imprezy uczniowie mogli wziąć udział w licznych konkursach
z nagrodami oraz skorzystać z szeregu atrakcji m.in. z dmuchanych zjeżdżalni, fotobudki lub pomalować twarz u profesjonalnej wizażystki. Pokaz sprzętu zapewnili przedstawiciele policji i straży pożarnej w Wilczętach.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim sponsorom za ufundowanie nagród w konkursach oraz słodkiego poczęstunku dla dzieci.