Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Z piosenką w plecaku”

Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Z piosenką w plecaku” po raz czwarty zgromadzi w Braniewie najmłodszych wykonawców z terenu Powiatu Braniewskiego. Odbędzie się w ramach umowy na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Braniewskiego, a Stowarzyszeniem Edukacyjnym Drabina z Braniewa. Festiwal spełnia ważną rolę wychowawczą, przyczynia się do kształtowania kultury estetycznej, wrażliwości muzycznej i wyobraźni dzieci wzbogacając jednocześnie ich osobowość. W imieniu Zarządu Powiatu Braniewskiego umowę podpisali: Leszek Dziąg – Starosta Braniewski i Artur Mieczaniec – Wicestarosta. Stowarzyszenie reprezentowały Panie: Danuta Gergelewicz i Ewa Rosa-Gil.