Powiatowy Pokoleniowy Dwubój sportowo-rekreacyjny o Puchar Starosty Braniewskiego.

Tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu jakości życia mieszkańców, kształtowania nawyków prozdrowotnych stanowi ważne zadanie samorządu terytorialnego. Odbywa się to między innymi poprzez organizowanie różnego rodzaju aktywności, w tym krzewienie kultury fizycznej. Środki finansowe z Powiatu Braniewskiego na sport wydatkowane są między innymi poprzez świadczenia dla wyróżniających się zawodników sportowych np. stypendia, nagrody i wyróżnienia, dla trenerów nagrody oraz poprzez dotacje w ramach otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.

W dniu 23 maja 2017 roku Zarząd Powiatu Braniewskiego zawarł z Ligą Obrony Kraju z/s w Warszawie umowę o realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej, pod tytułem: Powiatowy Pokoleniowy Dwubój sportowo-rekreacyjny o Puchar Starosty Braniewskiego. W imieniu Zarządu Powiatu Braniewskiego umowę podpisali: Artur Mieczaniec – Wicestarosta i Mirosław Kudliński – Etatowy Członek Zarządu, Ligę Obrony Kraju reprezentował Tadeusz Kłębucki – Prezes Zarządu Powiatowego LOK z siedzibą w Pieniężnie.