POZNAJ POWIAT. TURYSTYCZNIE I SPORTOWO

Zarząd Powiatu Braniewskiego wybrał podmioty, które zrealizują zadania związane z turystyką, ochroną środowiska przyrodniczego i ekologią oraz kulturą fizyczną.„Aktywnie na szlaku” to imprezy cykliczne, które zostaną zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej.

Celem tego zadania jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa w powiecie braniewskim. Kwota dofinansowania przez Powiat Braniewski wyniosła 3 tys. złotych.

Dwa zadania w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii dotyczyć będą wpływu na rozwój świadomości ekologicznej.

Pierwsze z nich to Powiatowy konkurs wiedzy o ochronie środowiska przyrodniczego „Ochrona środowiska każdemu sercu bliska” (zorganizowany przez Ligę Obrony Kraju i dofinansowany kwotą 2,02 tys. złotych). Drugie, z dofinansowaniem 1,9 tys. złotych, to „Zielona Akademia” (której organizacji podejmie się Hufiec ZHP w Braniewie).

Zadania w zakresie kultury fizycznej pod nazwą: „upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze ponadgminnym” przypadły w udziale trzem podmiotom.

LOK otrzyma z budżetu powiatu 2,31 tys. złotych i zorganizuje „Powiatowy Pokoleniowy Dwubój sportowo-rekreacyjny o Puchar Starosty Braniewskiego”. Zaś Stowarzyszenie Edukacyjne „Drabina” będzie organizatorem „IV. Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych o puchar Starosty Powiatu Braniewskiego” (dotacja na to zadanie wyniosła 1,92 tys. złotych). PTTK natomiast zajmie się zadaniem „Organizacja cyklicznych imprez wodnych PTTK”, na które otrzymało 4 tys..

— Przed nami szereg ciekawych imprez, do udziału w których zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu braniewskiego — mówi Przewodniczący Komisji Konkursowej Wicestarosta Artur Mieczaniec. — Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie, a dzięki turystycznym wędrówkom odkryjemy mało znane miejsca powiatu.