PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III

Starosta Braniewski Karol Motyka i Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński dnia 04 września 2020 roku podpisali umowy o dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D i F. Pozyskana kwota ogółem to 206 520, 80 zł.

W obszarze D – zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Braniewie, kwota dofinansowania 90 000,00zł.

W obszarze F – remont i modernizacja pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Warmińskiej we Fromborku, kwota dofinansowania 116 520,80zł.

Środki finansowe zostały pozyskane przez Powiat Braniewski w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego w 2020 roku przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.