PROMESY DLA POWIATU BRANIEWSKIEGO

Powiat Braniewski otrzymał promesy na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

W ramach drugiej edycji Rządowego programu Powiat Braniewski otrzymał wsparcie w wysokości 15,2 mln zł, środki te będą przeznaczone na realizację niezwykle ważnych inwestycji – mówi Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński.

Dzięki wsparciu z Polskiego Ładu realizowane będą następujące zadania:

1. Modernizacja głównych szlaków komunikacyjnych Powiatu Braniewskiego w kwocie 6398250 zł. W zadaniu tym modernizowane będą następujące drogi powiatowe: Nr 1316N odc. Gronowo – Kalinowiec, Nr 1320 N odc. Krzekoty – Lelkowo, Nr 1393N odc. Gronówko – Lipowina, Nr 1397N odc. Bornity – Glebiska,

2. Modernizacje drogi powiatowej Nr 1385N na odcinku Braniewo – Płoskinia w kwocie 7661750 zł,

3. Przebudowa (modernizacja) istniejącego boiska szkolnego w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury sportowej” w kwocie 1078941,92 zł.

Przypominamy również, że w ramach wcześniejszej – pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Powiat Braniewski otrzymał dofinansowanie w kwocie 8,5 mln zł na rozbudowę najważniejszych szlaków komunikacyjnych Powiatu Braniewskiego.

Galeria