PRZEBUDOWA DROGI GRZECHOTKI – ŻELAZNA GÓRA ROZPOCZĘTA

Od przebudowy przepustu rozpoczęły się prace drogowe na odc. Grzechotki – Żelazna Góra.

– Prace będą polegały na rozbiórce istniejącego przepustu i wbudowanie nowego co pozwoli uzyskać wymagalną w tym miejscu szerokość jezdni 5,5metra – mówi Wicestarosta Mirosław Kudliński.

Prace te potrwają ok. 3-4 tygodnie w związku z czym droga nie będzie przejezdna. Zostały wprowadzone objazdy na czas trwania w/w prac.

Planowa przebudowa drogi na w/w odcinku będzie wykonana w tym roku i zakłada wykonanie poszerzenia jezdni do 5,5 metra, ułożenia nowej nawierzchni asfaltu, wykonanie poboczy i zjazdów z kruszywa. Wartość inwestycji to ponad 3 miliony zł, o które Powiat Braniewski aplikował do Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

– Jest to piąty etap, który pozwala zakończyć naprawę zniszczonej drogi na odcinku Siekiera – Lutkowo – Grzędowo – Żelazna Góra – Grzechotki do drogi S22, na którą łącznie Powiat Braniewski przeznaczył 15 milionów zł – mówi Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński.

LInk do filmu