PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ

Zarząd Powiatu Braniewskiego systematycznie realizuje zadania w zakresie poprawy infrastruktury drogowej na terenie powiatu. Kolejną inwestycją realizowaną przez powiat będzie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1378N w m. Szyleny”.
W związku z planowaną inwestycją Powiat Braniewski reprezentowany przez Starostę Braniewskiego Karola Motykę i Wicestarostę Mirosława Kudlińskiego podpisał umowę z Gminą Braniewo reprezentowaną przez Wójta Jakuba Bornusa, dotyczącą pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
Wartość planowanej inwestycji wynosi 1,2 mln złotych, a gmina udzieli wsparcia powiatowi w formie dotacji celowej w wysokości 100 tys. złotych.
Dzięki wspólnym działaniom łatwiej jest planować i wykonywać tak ważne zadania. Remont drogi z pewnością docenią mieszkańcy i wszyscy podróżni korzystający z nich, ponadto znacząco poprawi się bezpieczeństwo i komfort użytkowników.

Galeria