PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ ODC. KRZEKOTY – WYSZKOWO

Powiat Braniewski otrzymał dofinansowanie w wysokości 5 132 701 zł na przebudowę dróg powiatowych.

– Fundusze pochodzą z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Funduszu Dróg Samorządowych. Otrzymane dofinansowania umożliwią wykonanie zaplanowanych inwestycji – mówi Wicestarosta Mirosław Kudliński.

Fundusze umożliwią przebudowę dróg powiatowych na odcinkach: Frombork – Bogdany, Krzekoty – Wyszkowo, Grzechotki – Żelazna Góra, Chruściel – Dąbrowa, Zawierz – Wielewo. Obecnie trwają prace na odc. Krzekoty – Wyszkowo, na której wykonywane jest poszerzenie drogi do 5,5 metra, odmulanie rowów, budowa wjazdów wraz z przepustami, następnie będzie ułożona nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z poboczami. Zakończone zostały prace drogowe na odc. Frombork – Bogdany, na którym wykonano nową nawierzchnie asfaltową, pobocza z kruszywa, wykonano wjazdy z przepustami oraz odmulono rowy.

– Trwają prace przygotowawcze dotyczące przebudowy drogi powiatowej odc. Grzechotki – Żelazna Góra polegające na wprowadzeniu organizacji ruchu na czas trwania przebudowy przepustu. Wymienione inwestycje są zaplanowane przez Zarząd Powiatu Braniewskiego do realizacji w 2022r – mówi Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński.

GALERIA