Przebudowa drogi powiatowej

Mieszkańcy Powiatu Braniewskiego i regionu już wkrótce będą mogli korzystać z nowej drogi.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1393N odc. Grzechotki – Żelazna Góra.
– Na w/w odcinku trwają roboty budowlane inwestycja zbliża się do końca pozostały pracę do wykończenia położenie warstwy ścieralnej asfaltu, poboczy z kruszywa, wjazdów oraz oznakowań – mówi Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński.
Kolejnym placem budowy będzie przebudowa drogi powiatowej nr 1330N na odcinku Chruściel – Dąbrowa. Rozpoczęcie prac w miesiącu sierpniu. Wartość inwestycji wyniesie 1 200 000 zł.

Galeria