Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”

Powiat Braniewski podpisał Porozumienie z Ministrem Edukacji i Nauki o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”, uzyskując tym samym dotację celową ze środków budżetu państwa na realizację:

  1.  trzydniowej wycieczki szkolnej dla uczniów Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie

  2. jednodniowej wycieczki szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Braniewie.

Kwota dotacji wynosi: 18 854 zł

Kwota finansowego wkładu własnego wynosi: 4 730 zł

Całkowita wartość zadania wynosi: 23 584 zł

Przedmiotem w/w przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.