Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”

Powiat Braniewski podpisał Porozumienie z Ministrem Edukacji i Nauki o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji
i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”, uzyskując tym samym dotację celową ze środków budżetu państwa na realizację jednodniowej wycieczki szkolnej dla uczniów
Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Braniewie.

Kwota dotacji wynosi: 2 894 zł
Kwota wkładu własnego organu prowadzącego wynosi: 740 zł
Całkowita wartość zadania wynosi: 3 634 zł

Przedmiotem w/w przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.