PRZEKAZANO ŚRODKI NA ZAKUP SAMOCHODÓW RATOWNICZO- GAŚNICZYCH

W dniu 30 maja w Starostwie Powiatowym w Braniewie podpisano porozumienie w sprawie przekazania pierwszej transzy środków finansowych w wysokości 50 tys. zł na zadanie: „Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko – Mazurskiego”.

Porozumienie podpisali w imieniu Zarządu Powiatu Braniewskiego: Starosta Braniewski Karol Motyka i Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Grażyny Michalec, a Skarbem Państwa reprezentowanym przez Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Tomasza Komoszyńskiego.

GALERIA