Przepisy regulujące przebywanie w strefie nadgranicznej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej

Rozporządzenie nr 1 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zakazu przebywania na odcinkach pasa drogi granicznej

Rozporządzenie nr 2 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 4 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w pasie drogi granicznej i strefie nadgranicznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Rozporządzenie nr 3 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 10 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w pasie drogi granicznej i strefie nadgranicznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Rozporządzenie nr 101 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 22 września 2009 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w pasie drogi granicznej i strefie nadgranicznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego