REMONT GROGI POWIATOWEJ

W Starostwie Powiatowym w Braniewie podpisano umowę dotyczącą realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą: „Remont drogi powiatowej Nr 1324N odc. Młynowo-Jarzeń”.

Umowę w imieniu Powiatu Braniewskiego podpisali: Starosta Braniewski Karol Motyka i Wicestarosta Mirosław Kudliński, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Górowo Iławeckie reprezentował Nadleśniczy Krzysztof Śmiech.

Dzięki realizacji wspólnego przedsięwzięcia możliwe będzie osiągnięcie parametrów technicznych poprawiających użytkowanie drogi przez lokalną społeczność oraz umożliwienie przejazdu pojazdów świadczących usługi na rzecz prowadzenia gospodarki leśnej. W ramach planowanego zadania zostanie wykonany remont istniejącej nawierzchni jezdni poprzez nałożenie nowej warstwy bitumicznej na docinku drogi powiatowej Nr 1324N odc. Młynowo Jarzeń. Planowaną inwestycję realizować będzie jednostka organizacyjna Powiatu Braniewskiego – Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie.

Remonty dróg powiatowych wpływają na poprawę warunków komunikacyjnych, a tym samym na wzrost bezpieczeństwa ich użytkowników – mówi Starosta Braniewski Karol Motyka.

Zarząd Powiatu Braniewskiego kontynuuje podjętą współpracę z Lasami Państwowymi polegającą na wspólnej realizacji inwestycji drogowych, gdyż jest to kolejna umowa podpisana z Nadleśnictwami. Już wcześniej realizowane były wspólne inwestycje drogowe z Nadleśnictwami: Górowo Iławeckie, Zaporowo i Orneta.

Galeria