ROZBIÓRKA KOMINA – ZDP BRANIEWO

W sobotę na terenie Zarządu Dróg Powiatowych w Braniewie wykonano demontaż konstrukcji 45-metrowego komina, należącego do zakładu. Obecnie zdemontowany komin nie pełnił swojej pierwotnej funkcji.

Nowoczesna kotłownia zasilana gazem zastąpiła stary system grzewczy. Możliwe to było dzięki dofinansowaniu inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku ZDP w Braniewie”, na którą Powiat Braniewski otrzymał z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki w wysokości 2 mln zł – mówi Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński.

W budynku podczas prac remontowo-modernizacyjnych zamontowano nową kotłownię zasilaną gazem ze zbiornika zewnętrznego, wymieniono stolarkę okienną, ściany zostały docieplone, a całość ozdabia logo Zarządu Dróg Powiatowych w Braniewie.

Działania Zarządu Powiatu w zakresie ekologii przyczyniają się do poprawy czystości powietrza w mieście Braniewie zwłaszcza, że jest to drugi komin wyłączony z eksploatacji. W poprzednim roku na działania ekologiczne Powiat Braniewski przeznaczył ponad 500 tys. zł i wykonał nowe podłączenie z sieci miejskiej do budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Braniewie.

 Galeria zdjęć