ROZBUDOWA NAJWAŻNIEJSZYCH SZLAKÓW KOMUNIKACYJNYCH POWIATU BRANIEWSKIEGO

Trwają planowe prace przy przebudowie drogi powiatowej Nr 1399N na odc. Bornity – Granica Powiatu. Obecnie wykonywane jest poszerzenie jezdni do 5,5 m na w/w odcinku, wykonane będą wjazdy z przepustami oraz odmulenie rowów i wykonanie poboczy z kruszywa.
– W ramach rozbudowy szlaków komunikacyjnych, wykonana będzie również przebudowa drogi powiatowej Nr 1397N na odc. Pakosze – Kierpajny Wielkie – mówi Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński.
Łączny koszt inwestycji wyniesie 9,5 mln zł.

Galeria