ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W ZSZ

Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie uroczyście zainaugurował nowy rok szkolny 2023/2024. Na uroczystości przybyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Braniewie w osobach: Starosta Braniewski Karol Motyka, Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński, Wicestarosta Braniewski Krzysztof Kowalski i Przewodniczący Rady Powiatu Braniewskiego Łukasz Korneluk.

Rozpoczęcie roku było okazją do wręczenie przez Starostę Stypendiów Starosty za drugi semestr roku szkolnego 2022/2023 dla uczniów z najwyższą średnią ocen.

Stypendia otrzymali:
– Damian Chmielewski
– Zofia Zaniewska

Dyrektor szkoły Joanna Sokół przywitała uczniów oraz nauczycieli i życzyła sukcesów w nowym roku szkolnym.

Galeria