SPOTKANIE DOTYCZĄCE LOKALNEGO PARTNERSTWA DS. WODY

Gospodarka wodna na terenie naszego kraju to jeden z elementów, który wymaga wnikliwej analizy i zdecydowanych działań zmierzających do poprawy zasobu wód.
25 października 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Braniewie na zaproszenie Starosty Braniewskiego Karola Motyki odbyło się spotkanie dotyczące zebrania informacji, które zostaną wykorzystane na potrzeby opracowania Wieloletniego Planu Działania Lokalnych Partnerstw ds. Wody – „Karta-Pomysłu”.

W spotkaniu udział wzięli: Starosta Braniewski Karol Motyka, Wicestarosta Mirosław Kudliński, Wójt Gminy Braniewa Jakub Bornus, Burmistrz Miasta Braniewa Tomasz Sielicki, Burmistrz Miasta i Gminy Pieniężno Kazimierz Kiejdo, Dyrektor Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Braniewie Marek Sowiński, Kierownik Nadzoru Wodnego w Braniewie Łukasz Jaroszewski, Kierownik Nadzoru Wodnego w Ornecie Andrzej Telenga, pracownicy Starostwa oraz przedstawiciele Gminy Miasta Braniewa, Gminy Braniewa, Miasta i Gminy Frombork oraz Miasta i Gminy Pieniężno.

Spotkanie było poświęcone zebraniu pomysłów na potrzeby działania Lokalnych Partnerstw ds. Wody. Poruszone zostały m.in. tematy dotyczące: retencji wodnej, urządzeń melioracji wodnych, zbiorników wodnych oraz cieków wodnych na terenie Powiatu Braniewskiego. W trakcie spotkania uzgodniono, że „Karty-Pomysłu” zostaną przedstawione przez poszczególnych uczestników jednostek na kolejnym spotkaniu.

Galeria zdjęć