SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

W dniu 21 lipca 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Braniewie w związku z rozstrzygnięciem wyników Rządowego Programu Odbudowy Zabytków odbyło się spotkanie z przedstawicielem Banku Gospodarstwa Krajowego, w którym wzięli udział: Starosta Braniewski Karol Motyka i Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków ma na celu odbudować blask zabytków w całej Polsce. Program kierowany jest do gmin, powiatów oraz województw. Polega na bezzwrotnym wparciu inwestycji dot. renowacji i odbudowy zabytków. Dofinansowanie może pokryć do 98 proc. kosztów inwestycji, udział własny samorządu to minimum 2 proc. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. 

Na renowacje zabytków na terenie powiatu braniewskiego podmioty otrzymają łączną kwotę w wysokości 6 706 378,06 zł.

Promesy otrzymali:

Powiat Braniewski. Remont dachu dawnego Kolegium Jezuickiego w Braniewie – 1 605 625,66 zł

Gmina Braniewo. Konserwacja elewacji południowo zachodniej kościoła p.w. Świętej Trójcy w Braniewie – 490 000,00 zł 

Gmina Pieniężno. Renowacja i restauracja cerkwi greckokatolickiej św. Michała Archanioła w Pieniężnie 343 000,00 zł

Gmina Pieniężno. Wymiana instalacji elektrycznej w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Lechowie 343 000,00 zł

Gmina Pieniężno. Renowacja ołtarza w nawie głównej e kościele św. Piotra i Pawła w Pieniężnie – 490 000 zł

Gmina Wilczęta. Odbudowa drewnianej wieży i wymiana pokrycia dachów w kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Wilczętach – 1 015 652,40 zł

Gmina Lelkowo. Konserwacja ołtarza głównego w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w miejscowości Dębowiec – 360 000,00 zł

Gmina Lelkowo. Modernizacja Zespołu Dworsko-Parkowego w miejscowości Zagaje, gmina Lelkowo – 640 000,00 zł

Gmina Płoskinia. Zachowanie zabytków na terenie gminy kościół p.w. św. Katarzyny w Płoskini z barokowym wyposażeniem – 1 269 100,00 zł

Gmina Frombork. Renowacja dachu budynku przy ulicy Katedralnej 5 we Fromborku 150 000,00 zł.