Stacja uzdatniania wody w Rogitach

Stacja uzdatniania wody w Rogitach

W dniu 16 października Starosta Braniewski uczestniczył w otwarciu nowo wybudowanej stacji uzdatniania wody.

Stację wybudowano w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Braniewo”. W ramach zadania wykonano również modernizację oczyszczali ścieków, budowę kompostowni osadów ściekowych oraz budowę kanalizacji sanitarnej na ulicy Wspólnej w Braniewie.

Wśród licznie przybyłych gości znaleźli się przedstawiciele wojewódzkiego Departamentu Ochrony Środowiska, samorządów, służb mundurowych i instytucji z terenu Powiatu Braniewskiego. Po przecięciu wstęgi zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzenia stacji uzdatniania.

Poniżej relacja fotograficzna.