Starostwo Powiatowe w Braniewie informuje, że do 31 marca 2022 r. zostają zmienione zasady obsługi Interesantów.

Jak przekazać dokumenty do urzędu?

W załatwianiu spraw preferujemy komunikację elektroniczną (e-PUAP, pocztę elektroniczną, geoportal) lub pocztę tradycyjną.

Przyjmujemy od Państwa również dokumenty złożone osobiście w formie papierowej. W tym celu na parterze budynku Starostwa przygotowaliśmy skrzynkę podawczą, do której można złożyć korespondencję (dokumentację) papierową.

Gdy będą Państwo potrzebowali pomocy podczas wypełniania dokumentów, pracownicy udzielą informacji telefonicznie, pocztą elektroniczną lub osobiście na miejscu na parterze budynku.

Gdzie są wzory formularzy?

Wykaz i opis załatwianych w Starostwie spraw wraz ze wzorami wniosków jest dostępny w Biuletynie informacji publicznej Powiatu Braniewskiego (http://bip.powiat-braniewo.pl) w zakładce :”Jak załatwić sprawę”

Wzory wniosków dotyczące obsługiwanych spraw są też wyłożone na parterze budynku przy skrzynce podawczej.

Jak odebrać dokumenty z urzędu?

Gdy dokumenty zostaną przygotowane, pracownik urzędu skontaktuje się z Państwem i umówi na dogodny termin.

Dlatego prosimy o zostawianie na składanych dokumentach swoich danych do kontaktu – numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej.

Prosimy o przestrzeganie następujących wymogów sanitarnych: zasłanianie nosa i ust, dezynfekcja rąk oraz zachowanie dystansu pomiędzy osobami oczekującymi.