STOWARZYSZENIA I FUNDACJE – CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW

Szanowni Państwo!

Uprzejmie przypominamy, że stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym jednostki OSP oraz fundacje zobowiązane są do przekazywania informacji do CRBR – Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. W przypadku organizacji nowo zarejestrowanych w KRS zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni od dnia wpisu stowarzyszenia lub fundacji do KRS. Do CRBR należy również zgłaszać w terminie 7 dni wszelkie zmiany danych, powstałe po wpisie.

Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji danego podmiotu. Zgłoszenie wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym e-PUAP. W sytuacji, gdy wymagana jest łączna reprezentacja zgłoszenie musi być podpisane przez wszystkie wymagane osoby. Zgłoszenie jest bezpłatne.

Link do zgłoszenia: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi znajdziecie Państwo na stronie CRBR, link do strony: (https://www.podatki.gov.pl/crbr sekcja Pytania i odpowiedzi).

W razie pytań lub wątpliwości proszę dzwonić do Starostwa Powiatowego w Braniewie, pod numer 55 544 02 40.