STOWARZYSZENIA I FUNDACJE – CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW

Szanowni Państwo!

Ze względu na zmianę przepisów ustawy AML, które weszły w życie z dniem 31 października 2021 roku zmieniła się lista podmiotów zobowiązanych do przekazywania informacji do CRBR – Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, podmiotami zobowiązanymi według nowelizacji stały się stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym jednostki OSP oraz fundacje.

Ostatecznym terminem zgłaszania jest 31 stycznia 2022 roku.

W przypadku organizacji nowo zarejestrowanych w KRS zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni od dnia wpisu stowarzyszenia lub fundacji do KRS. Do CRBR należy również zgłaszać w terminie 7 dni wszelkie zmiany danych.

Informacje dla zgłaszającego.

Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji danego podmiotu. Zgłoszenie wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. W sytuacji, gdy wymagana jest łączna reprezentacja zgłoszenie musi być podpisane przez wszystkie wymagane osoby. Zgłoszenie jest bezpłatne.

Link do zgłoszenia: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi znajdziecie Państwo na stronie CRBR, podaję link do strony: (https://www.podatki.gov.pl/crbr sekcja Pytania i odpowiedzi).

Poniżej przedstawiam Państwu link do Komunikatu nr 36 zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, dotyczący zmian w systemie CRBR powstałych po 30 października 2021 roku (https://www.gov.pl/web/finanse/komunikat-nr-36-dotyczacy-zmian-w-systemie-crbr-po-30-pazdziernika-2021).

informacji udzieli Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu tel. 55 644 02 40