ŚWIĄTECZNE OBRADY ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP W BRANIEWIE

W piątek, 16 grudnia 2022 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Braniewie, w którym wzięli udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Braniewie: Starosta Braniewski Karol Motyka i Wicestarosta Mirosław Kudliński. Spotkaniu przewodniczył Prezes ZOP ZOSP RP w Braniewie druh Tomasz Sielicki. W trakcie posiedzenia członkowie zarządu, zaproszeni goście oraz przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej dokonali podsumowania działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu braniewskiego w roku 2022. Uczestnicy zebrania rozmawiali również o konkursach, zawodach sportowo – pożarniczych, odznaczeniach i wyróżnieniach oraz działalności statutowej OSP w roku 2023. W trakcie dyskusji poruszono kwestie rozwoju Młodzieżowych Drużyn Pożarnych oraz przedstawiono analizę operacyjnej działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na poziomie powiatu braniewskiego.

Foto: PSP Braniewo