ŚWIĘTO URODZAJU W PIENIĘŻNIE

27 sierpnia 2022 roku w Pieniężnie odbyły się uroczyste obchody „Święta Urodzaju” – ukraińskich dożynek, zorganizowanych w ramach zadania „Ukraińskie Oblicza Ziemi Braniewskiej”.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w cerkwi greckokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Pieniężnie celebrowaną przez Arkadiusza Trochanowskiego biskupa eparchii olsztyńsko-gdańskiej. Po mszy, zaproszeni goście i wierni przeszli na Stadion Leśny w Pieniężnie, gdzie odbyła się dalsza część wydarzenia.

Starostwo Powiatowe w Braniewie reprezentowali: Starosta Braniewski Karol Motyka, Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Braniewskiego Bogdan Jarmoła.

W trakcie uroczystości dziękowano za dary tegorocznych żniw. Dziękowano Rolnikom za ich trud i ciężką pracę. Starosta i Starościna dożynek przekazali chleb upieczony z tegorocznego zboża Staroście Braniewskiemu Karolowi Motyce i Burmistrzowi Pieniężna Kazimierzowi Kiejdo.

W trakcie wydarzenia odbywały się koncerty muzyczne w wykonaniu zaproszonych zespołów i solistów w tym wykonawców z Ukrainy.

„Święto Urodzaju” to zadanie publiczne w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane przez Związek Ukraińców w Polsce, oddział w Elblągu i jest współfinansowane ze środków Powiatu Braniewskiego.

Galeria zdjęć