ŚWIĘTO URODZAJU W PIENIĘŻNIE

W dniu 27 sierpnia 2023 roku w Pieniężnie, na placu przed Młynem Warmińskim, odbyły się uroczyste obchody „Swiata Urożaju” – ukraińskich dożynek, zorganizowanych w ramach zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pod tytułem: „Ukraińskie Oblicza Ziemi Braniewskiej”. Celem zadania była promocja kultury ukraińskiej poprzez prezentację dorobku kulturalnego, tradycyjnej kuchni ukraińskiej, śpiewu, muzyki.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w cerkwi greckokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Pieniężnie, celebrowaną przez Jego Ekscelencję Arkadiusza Trochanowskiego biskupa eparchii olsztyńsko-gdańskiej.
W liturgii uczestniczyli wierni i zaproszeni goście. Powiat Braniewski reprezentowali: Karol Motyka Starosta Braniewski, Mirosław Kudliński Wicestarosta Braniewski, Bogdan Jarmoła Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Braniewskiego.

W trakcie uroczystości dziękowano Panu Bogu za dary tegorocznych żniw. Dziękowano Rolnikom za ich trud i ciężką pracę. Starosta i Starościna dożynek – Państwo Anna i Jacek Klepczyńscy z Plut przekazali chleb dożynkowy Staroście Braniewskiemu Karolowi Motyce i Burmistrzowi Pieniężna Kazimierzowi Kiejdo.

Pięknym akcentem uroczystości było przywitanie księdza z Ukrainy Yevhena Havrylyshyna, który wraz z obecnym proboszczem pełnił będzie posługę duszpasterską w parafii greckokatolickiej w Pieniężnie.

Na zakończenie liturgii Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup poświęcił dożynkowe dary: pięknie wyplecione wieńce z tegorocznych zbiorów oraz upieczony bochen pachnącego chleba – symbolu rolniczej pracowitości, gospodarności oraz troski o lepsze jutro.

Spotkania z kulturą ukraińską – za sprawą bogatego programu, pięknie przyjęły się w naszym powiecie. Ważne są zwłaszcza teraz w obliczu trwającej wojny, przybliżają cząstkę ojczystej ziemi Tym, którzy zmuszeni byli ją opuścić. Wartości takich spotkań nie da się przecenić. Ogromny bagaż doświadczeń, bogatą historię i tradycje należy pielęgnować i umacniać, dlatego Powiat Braniewski wspiera finansowo takie wydarzenie.

Galeria