Święto Urodzaju w Pieniężnie

W dniu 27 sierpnia 2017 r. w Pieniężnie odbyły się uroczyste obchody „Swiata Urożaju” – ukraińskich dożynek, zorganizowanych w ramach zadania: Ukraińskie Oblicza Ziemi Braniewskiej.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w cerkwi greckokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Pieniężnie. Po mszy zaproszeni goście przeszli na Stadion Leśny w Pieniężnie gdzie odbyła się dalsza część wydarzenia.

W obchodach uczestniczyli: Przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego Jan Bobek, Wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Miron Sycz, Starosta Braniewski Leszek Dziąg, Przewodniczący Rady Powiatu Leszek Kłębucki, Etatowy Członek Zarządu Mirosław Kudliński, Członek Zarządu Powiatu Braniewskiego Mateusz Sobieszczuk, Członek Zarządu Powiatu Braniewskiego Władysław Hruszka, Burmistrz Pieniężna Kazimierz Kiejdo, Radni, zaproszeni goście oraz mieszkańcy.

W trakcie uroczystości dziękowano za dary tegorocznych żniw. Dziękowano Rolnikom za ich trud i ciężką pracę. Starosta i Starościna dożynek przekazali chleb upieczony z tegorocznego zboża Staroście Braniewskiemu Leszkowi Dziągowi i Burmistrzowi Pieniężna Kazimierzowi Kiejdo, którzy zgodnie z tradycja podzielili chleb i częstowali zgromadzonych na uroczystości.
Program dożynek był bardzo ciekawy, odbyły się koncerty w wykonaniu zespołów: Stokrotki, Czornobrywka, Czesław Band, Harazd i inni.
Było wiele stoisk, na których dominowały akcenty ukraińskiej kultury. Były także stoiska gastronomiczne oraz stoiska, które interesowały najmłodszych uczestników imprezy.
Dożynki zakończyły się zabawą taneczną.

Swiato Urożaju jest zadaniem publicznym w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane przez Związek Ukraińców w Polsce, oddział w Elblągu i jest współfinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Braniewie.

[MM]

Poniżej relacja fotograficzna: