SYSTEM NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ A UDOGODNIENIA DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

SYSTEM NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I OBYWATELSKIEJ
A UDOGODNIENIA DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, mogą uzyskać poradę prawną lub obywatelską także:

 1.  poza lokalem punktu, np. w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób. W takim przypadku oświadczenie o przysługującym prawie do darmowej pomocy prawnej lub obywatelskiej odbiera osobiście osoba udzielająca porad,

 2. lub przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, takich jak telefon lub komunikatory internetowe.

JAK TO ZROBIĆ

Krok 1. Potrzebę zapewnienia udogodnień, o których mowa powyżej należy zgłosić podczas umawiania wizyty, pod numerem telefonu: 55 644 02 08.

Rejestracja czynna w godzinach: 7.00-15.00.

Krok 2. Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub obywatelskiej należy złożyć, w formie papierowej lub elektronicznej:

 1. oświadczenie wraz z uzasadnieniem potrzeby otrzymania porady na odległość,

 2. poinformować o dostępnych środkach porozumiewania się na odległość (telefon, komunikator internetowy).

W takim przypadku radca prawny lub doradca obywatelski, po otrzymaniu informacji o złożeniu przez Państwa oświadczenia, po otrzymaniu danych kontaktowych, skontaktuje się z Państwem pod wskazany w zgłoszeniu telefon lub komunikator.

KATEGORIE SPRAW Z ZAKRESU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje niemal w każdym zakresie, między innymi:

 •  prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • spraw spadkowych,
 • spraw mieszkaniowych,
 • spraw związanych z pracą
 • spraw roszczeniowych z tytułu wyrządzonej szkody,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • innych.