Szkoły i placówki niepubliczne

 

 • Poradnia Rodzinna przy Parafii Świętego Antoniego

Typ szkoły/placówki: Katolicka Specjalistyczna Poradnia Rodzinna
Adres: ul. Królewiecka 24, 14-500 Braniewo
Organ prowadzący/założycielski: Kuria Metropolitalna Archidiecezji Warmińskiej
Telefon:

 • Katolicki Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży

Typ, rodzaj szkoły/placówki: Placówka wielofunkcyjna
a) Świetlica terapeutyczna dla dzieci objętych pobytem dziennym
b) Placówka socjalizacyjna
c) Punkt Interwencji Kryzysowej
Adres: ul. Bł. Reginy Protmann 4, 14-500 Braniewo
Organ prowadzący/założycielski: Zgromadzenie Sióstr Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy
Telefon: 055 243 25 73

 • Zakład Szkoleń „HOSSA”

Typ, rodzaj placówki: Placówka niepubliczna kształcenia ustawicznego
Adres: ul. Rzemieślnicza 4, 14-500 Braniewo
Organ prowadzący/założycielski: Magdalena Kodrzycka-Rebell
Telefon:

 • Centrum Edukacji w Braniewie

Typ, rodzaj szkoły: Placówka niepubliczna kształcenia ustawicznego
Adres: ul.Katedralna 9, 14-500 Braniewo
Organ prowadzący/założycielski: Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Telefon:

 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  ul. Katedralna 9
  14-500 Braniewo
  Organ prowadzący/założycielski: Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
 • Szkoła Policealna
  ul. Katedralna 9
  14-500 Braniewo
  Organ prowadzący/założycielski: Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
 • Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe we Fromborku
  ul. I. Krasickiego 6
  14- 530 Frombork
  Organ prowadzący/założycielski; Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie