TERMOMODERNIZACJA ZDP W BRANIEWIE

Starosta Braniewski Karol Motyka, Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński z wizytą w Zarządzie Dróg Powiatowych w Braniewie.

Trwają prace remontowe budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Braniewie Dyrektor Wojciech Skiba prezentuje zakres planowej termomodernizacji, w budynku zamontowano nową kotłownię zasilaną gazem ze zbiornika zewnętrznego, wymieniono stolarkę okienną, ściany zostały docieplone, a całość ozdabia logo Zarządu Dróg Powiatowych w Braniewie.

Obecnie w budynku funkcjonuje nowoczesne i ekologiczne ogrzewanie gazowe. Ogrzewana jest powierzchnia biurowa, a w garażach i warsztatach prowadzone są prace związane z podłączeniem ogrzewania.
W dalszej części zaplanowanych prac do wykonania pozostał demontaż komina starej kotłowni, dokończenie docieplenia ścian i poprawa estetyki terenu i otoczenia budynku.

Dzięki przeprowadzonej termomodernizacji budynku ZDP zmniejszyła się emisja spalin, poprawiła się estetyka budynku i otoczenia oraz wzrósł komfort pracy pracowników – mówi Starosta Braniewski Karol Motyka .

Prowadzona inwestycja realizowana jest w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach funduszu Powiat Braniewski otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 000 000 zł. Środki własne Powiatu Braniewskiego to 651 000 zł, a całkowity koszt inwestycji to 2 651 000 zł. Zakończenie wszystkich prac przewidziane jest na 2022 rok.

Galeria zdjęć