Tryb pozakonkursowy

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – „II Braniewska Jesień Organowa”

Zarząd Powiatu Braniewskiego informuje, że Fundacja Promocji Sztuki im. Feliksa Nowowiejskiego, posiadająca nr KRS – 0000527170 z siedzibą w Zblewie, ulica Pinczyńska 70, 83-210 Zblewo, złożyła (w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pod tytułem „II Braniewska Jesień Organowa”.

do pobrania

Ogłoszenie o złożeniu oferty – ‚II Braniewska Jesień Organowa’

Załącznik do ogłoszenia – uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

 

Ogloszenie o przyjęciu oferty art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarząd Powiatu Braniewskiego informuje, że Fundacja Promocji Sztuki im. Feliksa Nowowiejskiego, posiadająca nr KRS – 0000527170 z siedzibą w Zblewie, ulica Pinczyńska 70, 83-210 Zblewo, złożyła (w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pod tytułem „I Jesień Organowa w Braniewie”.

Informacja o przyjęciu uchwały nr 489/18 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie o przyjęciu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarząd Powiatu Braniewskiego informuje, że stowarzyszenie Nasze Braniewo NBR 2006, posiadające nr wpisu w KRS – 0000284672, z siedzibą: ul. Wileńska 21D/5, 14-500 Braniewo, złożyło (w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej, pod tytułem „Otwarte Mistrzostwa Braniewa w Aquathlonie i Mistrzostwa Polski Nauczycieli w Aquathlonie”.

Informacja o przyjęciu uchwały nr 481/18 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Oferta realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie o przyjęciu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                                                                                                                                         
Zarząd Powiatu Braniewskiego informuje, że stowarzyszenie Liga Obrony Kraju w Warszawie złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pod tytułem „XXIII Regionalny Festiwal Pieśni Patriotycznej i Wojskowej”

Informacja o przyjęciu uchwały nr 475/18 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 8 maja 2018 w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie o przyjęciu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarząd Powiatu Braniewskiego informuje, że stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Fromborka, z siedzibą: ul. Kościelna 2, 14-530 Frombork złożyło (w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pod tytułem „IV Fromborskie Spotkania Country”.

Informacja o przyjęciu uchwały nr 476/18 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Oferta realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie o przyjęciu oferty

Powiatowy Dzień Seniora – oferta realizacji zadania publicznego
Działając w oparciu o art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego Starosta Braniewski podaje do publicznej wiadomości ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, tytuł zadania: Powiatowy Dzień Seniora.