Uczczono pamięć Żołnierzy Wyklętych

Dnia 28 lutego br. w Skansenie ”Uchronić od zapomnienia” w Łajsach koło Pieniężna odbyła się uroczystość ku czci „Żołnierzy Wyklętych”. Organizatorami wydarzenia był Miejski Dom Kultury w Pieniężnie. Koordynatorem uroczystości był Kierownik MDK Tadeusz Kłębucki.
Oprócz mieszkańców Pieniężna na czele z Burmistrzem Pieniężna Kazimierzem Kiejdo w uroczystościach wzięło udział wielu zaproszonych gości wśród nich m.in.: Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski, Wicestarosta Braniewski Artur Mieczaniec wraz z radnymi Powiatu Braniewskiego: Przewodniczącym Rady Powiatu Leszkiem Kłębuckim, Mirosławem Kudlińskim, Władysławem Hruszka i Mateuszem Sobieszczukiem. Ponadto wśród gości obecni byli przedstawiciele: Olsztyńskiego Oddziału IPN, Delegatury Urzędu Wojewódzkiego, Straży Granicznej, Lasów Państwowych, Związku Harcerstwa Polskiego, Ligi Obrony Kraju oraz przedstawiciele duchowieństwa na czele z rektorem SVD o. Józefem Węcławikiem.
Uroczystość rozpoczęła się od poświęcenia przez proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej ks. Kazimierza Gergonta kapliczki ku czci „Żołnierzy Wyklętych” wykonanej przez Stanisława Chorążyczewskiego. Zebranych przywitał Burmistrz Pieniężna Kazimierz Kiejdo, który przybliżył cel i sens obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Honorową wartę przy kapliczce sprawowali przedstawiciele Straży Granicznej oraz harcerze. Ku czci Niezłomnych złożono kwiaty i zapalono znicze. Wicewojewoda Sławomir Sadowski podziękował za pamięć i przedstawił pokrótce historię „Żołnierzy Wyklętych”. Do podziękowań przyłączył się również Burmistrz Pieniężna Kazimierz Kiejdo oraz Wicestarosta Braniewski Artur Mieczaniec.
Punktem kulminacyjnym była wieczornica przedstawiająca historię i dzieje żołnierzy Armii Krajowej walczących z sowiecką okupacją, którą zaprezentowała grupa młodzieży z Miejskiego Domu Kultury oraz młodzież ze szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Podczas obchodów płonęło ognisko przy, którym można było się ogrzać i upiec kiełbaskę.
Dalszy ciąg uroczystości miał miejsce w MDK w Pieniężnie, gdzie oficjalnie została otwarta wystawa z Instytutu Pamięci Narodowej pt. „Polska Walcząca”. Jako gość spotkania wystąpiła dr Renata Giszczyńska z Olsztyńskiego Oddziału IPN, przedstawiająca losy i dzieje żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego.