Ukraińskie Oblicza Ziemi Braniewskiej

Umacnianie wspólnoty i tożsamości kulturowej mieszkańców Powiatu Braniewskiego, w tym tworzenie warunków do integracji społecznej, sąsiedzkiej, to kolejne cele, które zamierza osiągnąć samorząd Powiatu Braniewskiego poprzez zlecenie do realizacji zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W dniu 27 czerwca 2017 roku Zarząd Powiatu Braniewskiego reprezentowany przez panów: Leszka Dziąga – Starostę Braniewskiego i Artura Mieczańca – Wicestarostę podpisał umowę z organizacją pozarządową na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą: Ukraińskie Oblicza Ziemi Braniewskiej. Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Elblągu reprezentowali panowie: Stefan Dembicki – Przewodniczący Zarządu Oddziału w Elblągu i Andrzej Nakonieczny – Członek Zarządu Oddziału w Elblągu.

W ramach zadania zorganizowane będą dwie imprezy kulturalne:
1) Święto Urodzaju, impreza dożynkowa na stadionie miejskim w Pieniężnie,
2) Ukraińskie Barwy Pogranicza, które odbędą się w Braniewskim Centrum Kultury.