Urząd wprowadza środki ostrożności związane z koronawirusem

Ze względów bezpieczeństwa, wynikających z zagrożenia zakażeniem wirusem Covid-19, w budynku Starostwa Powiatowego w Braniewie wprowadzono do odwołania następujące środki ostrożności:

1. Wprowadzamy wzmożoną dezynfekcję elementów wyposażenia, z którymi dochodzi do częstych kontaktów (takich, jak: klamki drzwi, poręcze, itp.).

2. Zalecamy, aby poruszanie się w obiekcie ograniczyć do niezbędnego minimum. W każdym przypadku nie wymagającym osobistego kontaktu w załatwieniu sprawy (np. złożenie wniosku, pobranie druku, uzyskanie informacji).

3. Przypominamy także o stosowaniu powszechnie przyjętych zasad higieny, tj. myciu rąk, unikaniu bliskich kontaktów, nie dotykaniu bez uzasadnionej potrzeby szczególnie metalowych przedmiotów.

4.Kontakty telefoniczne i e-mailowe do wszystkich Wydziałów znajdują się na stronie internetowej powiatu braniewskiego, w starostwie, a także http:bip powiat-braniewski.pl

5. Prosimy o przestrzeganie zasad i wytycznych panujących w budynku Starostwa Powiatowego w Braniewie.