UTRZYMANIE ZIELENI NA POBOCZACH DRÓG Z UWZGLĘDNIENIEM WYKASZANIA I KARCZOWANIA

Koszenie przy drodze

Jednym z elementów bieżącego utrzymania dróg powiatowych w powiecie braniewskim jest koszenia pasa drogowego. Zapewnia to bezpieczeństwo ruchu drogowego i sprawne działanie odwodnienia.

Dzięki koszeniu wybujała roślinność nie będzie ograniczać widoczności ani przesłaniać znaków drogowych. Z kolei system odwodnienia zapewni sprawne odprowadzenie wody z jezdni, bo od tych aspektów bezpośrednio zależy bezpieczeństwo na drodze – mówi Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński

Galeria