WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA MIAST, GMIN I POWIATÓW „SZLAK ŚWIĘTEJ WARMII”

W Tomaszkowie odbyło się walne zebranie członków stowarzyszenia „Szlak Świętej Warmii”, w którym wziął udział Starosta Braniewski Karol Motyka.

Podczas spotkania dyskutowano nad nowymi kierunkami działań i strategią rozwoju stowarzyszenia. Podjęto uchwały w sprawie przystąpienia do Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Stowarzyszenia „Warmiński Zakątek”. Podjęto również uchwałę w sprawie ustanowienia znaku towarowego „Warmiński Kunsztyk”.

„Szlak Świętej Warmii” jest to projekt, którego celem jest promocja regionu, jego walorów i wzrost atrakcyjności turystycznej w oparciu o warmińskie miejsca pielgrzymkowe.

GALERIA