WICESTAROSTA ODWIEDZIŁ STACJE DIAGNOSTYCZNE

W dniu 20 grudnia 2021 r. w ramach wykonywania zadań z zakresu nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński odwiedził stacje diagnostyczne prowadzące działalność na terenie Powiatu Braniewskiego.

Wicestarosta Braniewski w towarzystwie Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu spotkał się
z właścicielami oraz diagnostami zatrudnionymi na następujących stacjach diagnostycznych:

– Podstawowa stacja kontroli pojazdów Józef Kołtun, Braniewo ul. Kościuszki 100,

– Stacja kontroli pojazdów Firma motoryzacyjna Bunda, Braniewo, ul. Elbląska 36,

– Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu, Braniewo, ul. Przemysłowa 9,

– Okręgowa stacja kontroli pojazdów Euro – Trans, Braniewo, ul. Królewiecka 64,

– Stacja Kontroli pojazdów EVIMAR, Pieniężno, ul. Sienkiewicza 36,

– Stacja Kontroli pojazdów we Fromborku, ul. Braniewska 4.

W trakcie wizyty wicestarosta zapoznał się z zasadami obsługi pojazdów, warunkami lokalowymi oraz sprzętem wymaganym do przeprowadzania badań technicznych.

Jednocześnie z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, wicestarosta w imieniu swoim jak
i mieszkańców Powiatu Braniewskiego złożył życzenia świąteczne, dziękując za dotychczasową współpracę wręczając właścicielom stacji drobne upominki.

Galeria