WICEWOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI SPOTKAŁ SIĘ Z SAMORZĄDOWCAMI

W dniu 12 kwietnia 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyło się spotkanie poświęcone społecznym inicjatywom mieszkaniowym, klastrom energetycznym i lokalnym partnerstwom ds. wody. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy Wicewojewody Warmińsko-Mazurskiego Piotra Opaczewskiego i Starosty Braniewskiego Karola Motyki.

Zagadnienia przedstawili eksperci z Krajowego Zasobu Nieruchomości, Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Instytutu Jagielońskiego.

Społeczna inicjatywa mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu.

Zadaniem klastrów energii jest zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, poprawa lokalnego środowiska naturalnego oraz zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki.

Celem Lokalnych Partnerstw ds. Wody jest zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów między lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami, w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Przedmiotem operacji jest powołanie pilotażowego Lokalnego Partnerstwa ds. Wody, obejmującego swym zasięgiem jeden z powiatów województwa warmińsko-mazurskiego, w którego skład wchodzą przedstawiciele administracji publicznej, rolników, doradztwa rolniczego i nauki.