Wizyta Marszałka Jacka Protasa

W dniu 7 października Braniewo odwiedził Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas.

Wizyta Wicemarszałka związana była z planowaną budową mostu w ciągu ul. PCK oraz inwestycją, w ramach której tworzona będzie dokumentacja techniczna „Wieży Bramnej Zamku Biskupiego”. W spotkaniu wzięli udział Starosta Braniewski Leszek Dziąg i Burmistrz Braniewa Monika Trzcińska.

Wicemarszałek zadeklarował pomoc w realizacji przedsięwzięć po zapoznaniu się z planowanymi inwestycjami.

Poniżej relacja fotograficzna z wizyty.