WIZYTA W DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH

W poniedziałek, 12 września 2022 r. w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące pozyskania z zasobów Lasów Państwowych gruntu pod budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

W spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. Nieruchomości i Zamówień – Magdalena Kapuścińska, Rzecznik Prasowy Lasów Państwowych – Michał Gzowski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Zaporowo – Barbara Widerska, Starosta Braniewski – Karol Motyka, Wicestarosta Braniewski – Mirosław Kudliński, Inspektor ds. Bezpieczeństwa Publicznego – Marek Siejk, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie – bryg. Ireneusz Ścibiorek.

Uczestnicy spotkania jednoznacznie wskazali potrzebę podjęcia działań zmierzających do powstania nowej strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

Władze Powiatu Braniewskiego podjęły działania zmierzające do pozyskania działki należącej do Lasów Państwowych, która zlokalizowany jest w Braniewie. Strony przedstawiły argumenty oraz propozycję zamiany gruntu będącego w gestii zainteresowania na inne grunty, który mogą zostać przekazane dla Lasów Państwowych.

Dodatkowo omówiono współpracę w zakresie ochrony ppoż. obszarów leśnych oraz doposażania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W roku bieżącym zaplanowano realizację ćwiczeń międzypowiatowych w zakresie ochrony ppoż. obszarów leśnych z udziałem jednostek PSP, OSP oraz nadleśnictw dwóch powiatów.

W dyrekcji Lasów Państwowych rozmawiano również o remontach dróg powiatowych poprzez osiągnięcie parametrów technicznych, które umożliwią przejazd pojazdów świadczących usługi na rzecz prowadzenia gospodarki leśnej.

Galeria zdjęć