WSPÓLNE DZIAŁANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW

Samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele weterynarii i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny w Powiecie Braniewskim uczestniczyli we wspólnym spotkaniu roboczym, w celu omówienia następujących zagadnień:
1. Zagrożenia pogodowe – zima 2022/2023, przygotowania do działań w okresie zimowym.
2. Migracja ludności na administrowanym terenie w świetle konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

Spotkanie zorganizowane w dniu 1 grudnia 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Braniewie otworzył Starosta Braniewski Karol Motyka, który na wstępie przywitał wszystkich obecnych.

– Dzięki takim regularnym spotkaniom na bieżąco monitorujemy stan wszystkich spraw, dotyczących bezpieczeństwa w Powiecie Braniewskim. Mamy też możliwość szybkiego reagowania w momencie zagrożenia – mówi Starosta Braniewski Karol Motyka.

Podczas wspólnego posiedzenia przedstawiciele poszczególnych służb omówili i wysłuchali informacji dotyczących m.in.: wykonania zadań z zakresu porządku publicznego, zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, informacje o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego. Omówiono również przygotowanie służb do działań w okrasie zimowym 2022/2023. Podjęta dyskusja dotyczyła także migracji ludności w świetle konfliktu na Ukrainie

Wspólne spotkania właściwych służb i instytucji, pozwalają wypracować najlepsze rozwiązania sprzyjające utrzymaniu bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Braniewskiego na wysokim poziomie.

Galeria zdjęć