WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI I PODSUMOWANIE ĆWICZENIA „MIERZEJA 2023”

7 lipca 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Braniewskiego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Obradom przewodniczył Starosta Braniewski Karol Motyka.

Na wstępie posiedzenia podsumowano ćwiczenie obronne pk. „MIERZEJA 2023”, w ramach którego w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, Starosta Braniewski Karol Motyka został uhonorowany statuetką za bardzo dobre przeprowadzenie ćwiczenia obronnego.

W ramach wojewódzkiego ćwiczenia obronnego pk. „MIERZEJA 2023” podsumowano powiatowe ćwiczenia obronne pk. „SABOTAŻ 2023”, które były przeprowadzone na terenie Powiatu Braniewskiego.
Zaplanowane epizody wymagały dużego wysiłku i zaangażowania odpowiednich służb i instytucji. W dowód uznania Starosta Braniewski Karol Motyka podziękował przedstawicielom służb i instytucji za zaangażowanie w przeprowadzeniu ćwiczenia.

Obecni na posiedzeniu członkowie komisji i zespołu wysłuchali m.in.: informacji o przygotowaniu służb, straży i inspekcji do akcji „Bezpieczne Wakacje 2023”. Przedstawiono również informację o stanie bezpieczeństwa w powiecie, bezpieczeństwa w ruchu drogowym i informację o rynku pracy na terenie powiatu.

Galeria